Pages

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Thuyền đầy mãn quả


(kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường)
Hội môn sinh 1958 – 2008

Phấn xưa phủ mái tóc thầy
Mực còn bám trên đầy áo em
Trống trường luôn dục con tim
Hoa phượng vẫn hướng trò tìm tương lai
Vui nào vui quá hôm nay
Năm mươi năm chặng đường dài hàn huyên
Thầy, trò giờ đã cao niên
Phấn xưa đã phủ cả lên mái đầu
Sông sâu ai bắc nhịp cầu
Trò đi, Thầy bắc đã vào trong thơ
Bấy giờ cho đến bây giờ
Chuỗi thời gian cõng mộng mơ theo thầy
Năm mươi năm chặng đường dài
Dấu son nay điểm dâng thầy báo công
Quãng đời sâu thẳm dòng sông
Trò nay qua được là công của đò
Mừng vui vang tiếng reo hò
Thuyền đầy mãn quả cập bờ vinh quang.
                        Cao Minh ngày 08/9/2008


0 nhận xét:

Đăng nhận xét