Pages

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Thương cái dép


                        Thơ vui
Cái dép chẳng quản bẽ bàng
Sấp mặt xuống đàng, lưng cõng thằng chân
Hội xa xho đến đám gần
Duyên cái dép với thằng chân đồng hành
Thằng chân tính có đâu lành
Chà đạp cái dép tan tành thịt da
Hết duyên đuổi dép khỏi nhà
Hẩm hiu phận dép theo bà trẻ chai
Kiếp sau dép nhựa tái hồi
Làm bông hoa đẹp cho đời yêu hoa.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét