Pages

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

CHÙM THƠ VUI


Thích nhất
Già hưu thích nhất sổ tiền
Trăm công ngàn đám chẳng phiến đến ai
Mong sao tuổi thọ kéo dài
Để sổ lương cứ lai dai lĩnh dần.

Cũng buồn
Già hưu vợ cứ trách hoài
Chẳng chịu bồi dưỡng, yếu gầy hụt hơi
Điều vui sướng nhất ở đời
Thấy ông yếu ệp làm tôi cũng buồn

Đều vắt chanh
Bạn hưu lắm chuyện xa gần
Túm năm, tụm bảy quây quần tào lao
Bữa cơm vợ phải đi gào
Ngày nào cũng thế cứ đều vắt chanh.

“Tu” vì buồn
Nằm đêm ngủ vợ cấu lườn
Thương ông như gián, cá ươn rũ rù
Ngoài chuồng đôi ngói cúc cu
Trong dường bà lão bỗng “tu” vì buồn

Gút bai
Nhiều ông chân chậm lưng còng
Vẫn thích của lạ lưng ong má đào
Mấy ông “điếc nổ” xen vào
Cờ bạc, ma túy … tớ chào “gút bai”

Thích cối chày
Càng già càng thích “cối chày”
Giã cua, giã thịt đêm ngày liêu khiêu
Già rồi má hóp răng xiêu
Ông thích cái cối, bà yêu cái chày.

Rau già cá ươn
Già rồi còn tiếc của trời
Còn mơ ghẹo nguyệt, còn cười cợt hoa
Lãng quên bà lão ở nhà
Cho nên cơm sống, rau già cá ươn.

Teo mất rồi
Mấy ông già máu “cầy tơ”
Còn thích “mái ghẹ”, còn mơ “mắt mèo”
“Mỏ đỏ” còn bám níu theo
Chỉ phiền một nỗi “nó” teo mất rồi.

Đồ hèn
Tuổi cao cùng bạn giãi bày
Gì …gì cái ấy tớ thời chán ghê
Cao ly, bạch hổ khuân về
Vẫn chưa ngẩng cổ vợ chê “đồ hèn”

Cho mượn chày
Thành tâm bọc bạch thế này
Tôi có cái chày không bán chẳng cho
Nếu cần giã sớm giã trưa
Nhà ai có cối tôi cho mượn chày.


Chết đến đít rồi
Nghỉ hưu chết đến đít rồi
Còn đeo túi mật bướm ruồi nó theo
Chuột nhắt làm nhở miệng mèo
“Mật hưu” không ngọt bướm theo làm gì.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét