Pages

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Mừng vui gặp lại


Chiến tranh nào có hẹn ngày
Hòa bình lập lại siết tay ôm chầm
Bên nhau tay nắm tay cầm
Không buông, cứ muốn ôm chầm mãi nhau.
Quên tên, nhưng lính chiến hào
Da đồng gan sắt làm sao mà nhầm
Kỷ niệm cậu giữ tớ cầm
Toàn là bằng sắt, bằng đồng, bằng gang.
Máu tôi thay mực mấy hàng
Máu anh cũng đẫm từng trang kém gì
Chào quê hứa hẹn ra đi
Nào ai có tiếc máu, khi Đảng cần
Hết lòng vì nước quên thân
Riêng tư ai dám nghĩ phần công danh
“Cục bộ” cậu lính tung hoành *
“Phá hoại” tớ bắn tan tành máy bay **
Mưa bom bão đạn tháng ngày
Bao anh ở lại, ta nay trở về
Gặp nhau mừng rỡ tại quê
Không khóc, lệ cứ tràn trề bạn ơi
Nay về mỗi đứa một nơi
Phát huy bản chất của người chiến binh
Tham gia xây dựng quê mình
Truyền thống văn hóa, văn minh đẹp giàu.

* “Cục bộ” chiến tranh cục bộ của mỹ
** “phá hoại” chiến tranh phá hoại


0 nhận xét:

Đăng nhận xét